firma / instytucja
założony: 2010-09-04
autor: PZD ROD im. B. Chrobrego w Oławie
miasto: Oława

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY im. B. CHROBREGO w OŁAWIE.

data wpisu: 2013-10-18

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze -2015r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze -2015r.

W dniu 28.03.2015r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze ROD im. B. Chrobrego w Oławie. Na tym Zebraniu dokonano wyboru nowego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ponadto Walne Zebranie zarekomendowało powołanie przez Zarząd dwóch Gospodarzy Ogrodowych tj. na ogrodzie ODRA i na ogrodzie RÓŻA. Ponadto uchwalono wysokość opłaty za działki w 2015r. Szczegóły w zakładce "Opłaty". Uchwalony został również Plan pracy Zarządu na rok 2015 i na kadencję 2015 - 2018.


foto

Na zdjęciu cztery osoby z Zarządu /piąta właśnie robi fotkę/.

foto

Czteroosobowy skład Zarządu na fotce, a piąty członek Zarządu właśnie robi fotkę.

foto

Prezes nowego Zarządu i Przewodniczący Walnego Zebrania kompletują dokumenty po zakończeniu obrad.

foto

Komisja Wyborcza miała dużo pracy ...

foto

Prezes Zarządu składa sprawozdanie za rok 2014 i za 5 letnią kadencję ...

foto

Komisja Uchwał i Wniosków - przy pracy ...

foto

Komisja Mandatowa - przy pracy ...

foto

Zebranie trwa ...

foto

Do prowadzenia Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego wybrano Stanisława Konarskiego.

+ 0 - 0


ilość komentarzy: 0


Strona Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. B. Chrobrego w Oławie