firma / instytucja
założony: 2010-09-04
autor: PZD ROD im. B. Chrobrego w Oławie
miasto: Oława

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY im. B. CHROBREGO w OŁAWIE.

data wpisu: 2017-03-18

Opłaty za działkę

Opłaty za działkę

W celu obliczenia kwoty opłaty za działkę w 2017 roku wystarczy pomnożyć 0,43 zł x ilość metrów kw. działki. W przypadku niedotrzymania terminu opłaty za działkę obowiązują odsetki za zwłokę w opłatach w wys.7%

+ 0 - 0


ilość komentarzy: 1

2017-04-10 - olawski

Zachęcamy działkowców z ogrodów ODRA i RÓŻA do dokonywania opłat za działki za 2017r. na podane konto bankowe ROD im. B. Chrobrego w Oławie.

Strona Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. B. Chrobrego w Oławie